sseee
ครั้งที่ จังหวัดที่ จังหวัด

จำนวน
(ชุด)

ยอดรวม
(ชุด)

วันที่มอบ อำเภอที่ได้รับ รูปภาพ วีดีโอ
31 30 สิงห์บุรี 500 15,397 20 ธ.ค. 59 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
32 31 นครราชสีมา 500 15,897 24 ธ.ค. 59 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
33 32 หนองบัวลำภู 500 16,397 27 ธ.ค. 59 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
34 33 เลย 500 16,897 27 ธ.ค. 59 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
35 34 อุทัยธานี 500 17,397 28 ธ.ค. 59 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
36 35 ชัยภูมิ 500 17,897 6 ม.ค. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
37 36 น่าน 500 18,397 9 ม.ค. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
38 37 แพร่ 500 18,897 9 ม.ค. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
39 38 บึงกาฬ 500 19,397 23 ม.ค.60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
40 39 สุรินทร์ 500 19,897 15 ก.พ. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
41 40 บุรีรัมย์ 500 20,397 15 ก.พ. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
42 41 สตูล 500 20,897 21 ก.พ. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
43 42 ตรัง 500 21,397 22 ก.พ. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
44 43 ชัยนาท 500 21,897 28 ก.พ. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
45 44 นครพนม 500 22,397 9 มี.ค. 60 คลิก รวมรูปภาพ(คลิก)  

(1) (2) (3) (4) (5)

 

 

 จำนวนผู้เข้าชม free counter
โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข โดย นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ
บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด
โทร : +66(0) 2420-6558-60 โทรสาร : +66(0) 2420-4238 อีเมล์ : wc_chair@ktcbkk.com
83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร 74130
โครงการ “เก้าอี้สุขา พาสุข” มอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 84 พรรษา