sseee

จังหวัดเชียงราย

อำเภอที่ได้รับ จำนวน
เวียงเป้า 9
เวียงชัย 12
แม่ลาว 14
ป่าแดด 32
แม่จัน 34
เวียงเชียงรุ้ง 52
แม่สาย 17
ดอยหลวง 20
เทิง 19
แม่สรวย 26
เชียงแสน 82
ขุนตาล 40
แม่ฟ้าหลวง 31
เมือง 49
พาน 63
รวม 500

 

<< ย้อนกลับ

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม free counter

โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข โดย นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

โทร : +66(0) 2420-6558-60   โทรสาร : +66(0) 2420-4238
อีเมล์ : wc_chair@ktcbkk.com 
   83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โครงการ “เก้าอี้สุขา พาสุข” มอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 84 พรรษา