sseee

จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอที่ได้รับ จำนวน
เมืองศรีสะเกษ 88
วังหิน 35
ขุขันธ์ 10
กันทรารมย์ 28
อุทุมพรพิสัย 22
พยุห์ 7
ศิลาลาด 14
โพธิ์ศรีสุวรรณ 66
ปรางค์กู่ 50
ห้ยทับทัน 11
กันทรลักษ์ 21
ไพรบึง 6
เบญจลักษณ์ 16
โนนคูณ 7
ภูสิงห์ 5
ขุนหาญ 63
น้ำเกลี้ยง 11
ศรีรัตนะ 7
บึงบูรพ์ 6
เมืองจันทร์ 49
รวม 500

 

<< ย้อนกลับ

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม free counter

โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข โดย นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

โทร : +66(0) 2420-6558-60   โทรสาร : +66(0) 2420-4238
อีเมล์ : wc_chair@ktcbkk.com 
   83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โครงการ “เก้าอี้สุขา พาสุข” มอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 84 พรรษา