sseee

จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอที่ได้รับ จำนวน
วารินชำราบ 15
เขื่องใน 21
ตระการพืชผล 15
สว่างวีรวงค์ 20
บุณฑริก 22
กุดข้าวปุ้น 19
นาเยีย 19
โพธิ์ไทร 19
เหล่สเสือโก้ก 19
เมือง 36
ดอนมดแดง 23
ตาลสุม 20
สำโรง 19
ทุ่งศรีอุดม 30
นาจะหลวย 13
ศรีเมืองใหม่ 14
โขงเจียม 20
เดชอุดม 18
นาตาล 20
สิรินธร 20
เขมราฐ 14
น้ำขุ่น 44
ม่วงสามสิบ 14
น้ำยืน 14
พิบูลมังสาหาร 12
รวม 500

<< ย้อนกลับ

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม free counter

โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข โดย นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

โทร : +66(0) 2420-6558-60   โทรสาร : +66(0) 2420-4238
อีเมล์ : wc_chair@ktcbkk.com 
   83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โครงการ “เก้าอี้สุขา พาสุข” มอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 84 พรรษา