sseee

จังหวัดอุดรธานี

อำเภอที่ได้รับ จำนวน
เมืองอุดรธานี 20
บ้านผือ 53
บ้านดุง 19
กุมภวาปี 24
น้ำโสม 21
หนองหาน 64
หนองวัวซอ 6
นายูง 31
เพ็ญ 99
ศรีธาตุ 32
หนองแสง 10
กุดจับ 6
ไชวาน 12
กู่แก้ว 6
โนนสะอาด 6
วังสามหมอ 20
ทุ่งฝน 17
พิบูลรักษ์ 16
ประจักษ์ศิลปาคม 22
สร้างคอม 16
รวม 500

<< ย้อนกลับ

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม free counter

โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข โดย นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

โทร : +66(0) 2420-6558-60   โทรสาร : +66(0) 2420-4238
อีเมล์ : wc_chair@ktcbkk.com 
   83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โครงการ “เก้าอี้สุขา พาสุข” มอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 84 พรรษา