sseee

จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอที่ได้รับ จำนวน
เมืองร้อยเอ็ด 55
เกษตรวิสัย 52
จตุรพักตรพิมาน 8
ธวัชบุรี 11
พนมไพร 12
โพนทอง 20
เสลภูมิ 35
สุวรรณภูมิ 52
อาจสามารถ 25
ปทุมรัตต์ 8
หนองพอก 30
เมืองสรวง 12
โพธิ์ชัย 30
เมยวดี 12
โพนทราย 15
ศรีสมเด็จ 28
จังหาร 40
เชียงขวัญ 25
ทุ่งเขาหลวง 15
หนองฮี 15
รวม 500

 

<< ย้อนกลับ

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม free counter

โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข โดย นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

โทร : +66(0) 2420-6558-60   โทรสาร : +66(0) 2420-4238
อีเมล์ : wc_chair@ktcbkk.com 
   83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โครงการ “เก้าอี้สุขา พาสุข” มอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 84 พรรษา