sseee

จังหวัดมหาสารคาม

อำเภอที่ได้รับ จำนวน
นาดูน 20
วาปีปทุม 29
กันทรวิชัย 40
โกสุมพิสัย 40
แกดำ 19
เมืองมหาสารคาม 65
พยัคฆภูมิพิสัย 85
ชื่นชม 50
เชียงยืน 80
บรบือ 18
กุดรัง 18
นาเชือก 18
ยางสีสุราช 18
รวม 500

 

<< ย้อนกลับ

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม free counter

โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข โดย นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

โทร : +66(0) 2420-6558-60   โทรสาร : +66(0) 2420-4238
อีเมล์ : wc_chair@ktcbkk.com 
   83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โครงการ “เก้าอี้สุขา พาสุข” มอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 84 พรรษา