sseee
ลำดับที่ โรงพยาบาล จังหวัด ที่อยู่ วันที่รับ จำนวน จำนวนรวม รูปภาพ หมายเหตุ
15 โรงพยาบาลอ่าวลึก กระบี่ 3/1 ม.7 ต.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81160 23 มี.ค. 62 200 3,000 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
16 โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000 30 มี.ค. 62 200 3,200 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
17 โรงพยาบาลขุนยวม แม่ฮ่องสอน 455 ถ.กริชสุวรรณ หมู่ที่ 1 ต.ขุนยวน อ.ขุนยวน จ.แม่ฮ่องสอน 58140 6 เม.ย. 62 200 3,400 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินทร์บุรี2 สิงห์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี16110 6 เม.ย. 62 200 3,600 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
19 โรงพยาบาล50พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ อุบลราชธานี 300 หมู่ที่ 3 ตำบล ไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 18 พ.ค. 62 200 3,800 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19

(1) (2)

 

 

จำนวนผู้เข้าชม free counter

โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข โดย นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

โทร : +66(0) 2420-6558-60   โทรสาร : +66(0) 2420-4238
อีเมล์ : wc_chair@ktcbkk.com 
   83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร 74130
โครงการ “เก้าอี้สุขา พาสุข” มอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 84 พรรษา